Regulament de organizare și funcționare a sistemului de parcare

 

Regulament de organizare și funcționare a sistemului de parcare

 a Centrului Comercial “SHOPPING CITY TIMISOARA”

aflat în proprietatea SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L.

 

PREAMBUL

Prezentul Regulament stabilește regulile generale care trebuie respectate de către toți vizitatorii Centrului Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA (in cotinuare denumit si SHOPPING CITY TIMISOARA sau Centrul Comercial) situat in Timisoara, Calea Sagului nr. 100, Judetul Timis, Romania și în special de către conducătorii auto care folosesc parcarile a centrului comercial „SHOPPING CITY TIMISOARA”, în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente și a fluidizării traficului.

Parcarea “SHOPPING CITY TIMISOARA” reprezintă o proprietate privată a subscrisei SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L. , cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Etajul 3, biroul 21, Sector 2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7313/2012, cod unic de inregistrare 30356345, iar accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere.

Prin intrarea in parcarea Centrului Comercial, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament.

 

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.   În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate teran si etaj cu acces pe rampa din Centrul Comercial, delimitate prin marcaje perpendicular sau oblic fata de marginea partii carosabile.

Art.2.   Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.

Art. 3. SHOPPING CITY TIMISOARA își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabiliti conducerea Centrului Comercial.

 

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE

Art. 4  Programul de funcționare al parcării SHOPPING CITY TIMISOARA este următorul:

Luni – Duminică în intervalul orar 0:00-23:59.

Art.5  În funcție de gradul de ocupare al locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Administratia poate restricționa temporar accesul în incinta parcărilor.

Art.6  Autovehiculele parcate cu incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament vor fi blocate sau ridicate și amplasate în locuri speciale în scopul fluidizarii traficului și conștientizării conducătorilor acestora cu privire la necesitatea respectării prezentului Regulament.

Art.7 Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor ridicate cât și a celor care nu au fost ridicate), conducătorilor acestora li se va percepe un tarif de 100 (unasută) lei (TVA inclus), ce reprezintă contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va fi achitată în intervalul 10:00-22:00 la Info Desk (biroul informatii) în intervalul orar 22:00 – 10:00 direct la reprezentantul Centrului Comercial apelând numărul de telefon 0761 094 835.

 

CAPITOLUL 3 – REGULILE DE TRAFIC ȘI PARCARE

Art. 8 Centrul comercial “SHOPPING CITY TIMISOARA” își rezervă dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule în incinta parcării subterane.

Art.9  Înălțimea maximă admisă în parcarea supraterana este de 2,10 m. Autovehiculele care depășesc această înălțime, nu vor fi admise în parcarea de tip terasa .

Art.10 Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării este de 5 km/h, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală precum și a autovehiculelor cu remorci.

Art.11 Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spațiile special amenajate în acest scop. Locurile de parcare marcate deasupra cu semnalistica TAXI sau Persoane cu dezabilitati sau Mama si Copilul sunt rezervate, parcarea pe acestea din urmă putându-se realiza în condiții speciale.

Art.12 Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare.

Art.13 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ . Persoanele cu handicap care dețin cardul-legitimație au dreptul de a parca pe locurile special amenajate marcate. În acest sens, se va prezenta cardul-legitimație reprezentantului SHOPPING CITY TIMISOARA. Folosirea cardurilor-legitimații false în scopul obtinerii avantajelor mai sus mentionate se va reclama organelor de poliție.

Art.14 Intrarea în parcarea terana si supraterana reprezintă acordul tacit al conducătorului auto privind aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art.6 si 7, cu privire la blocarea sau ridicarea și amplasarea în locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar, precum si cu privire la aplicarea amenzilor.

Art.15 Centrul comercial “SHOPPING CITY TIMISOARA” va duce la îndeplinire prezentul Regulament și va aplica sancțiuni corespunzătoare. În cazul în care se încalcă prevederile legale în vigoare, “SHOPPING CITY TIMISOARA” va informa organele abilitate ale statului în vederea constatării faptei și aplicării de sancțiunilor corespunzătoare.

Art.16 În parcarile SHOPPING CITY TIMISOARA este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a Centrului Comercial.

Art.17 Conducătorii auto, clienții și vizitatorii acceptă următoarele:

  1. Să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cersetoriei;
  2. Să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor sau altor activități de acest gen;
  3. Să nu organizeze în parcare nicio reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale;
  4. Să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria acesteia;
  5. Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Centrului Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA;
  6. Să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării terane/supraterane cât și utilizatorilor acestora;
  7. Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;
  8. Să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate.

Art.18 Centrul comercial SHOPPING CITY TIMISOARA va asigura utilizatorilor parcării terane/supraterane condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate in parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; inregistrarile video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor.

Art.19 Este interzisă parcarea pe termen lung (perioadă mai mare de 3 zile calendaristice consecutive) pe locurile de parcare, iar conducerea SHOPPING CITY TIMISOARA poate înlătura din incinta parcăriilor pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen.

 

CAPITOLUL 4 – OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI AUTO

Art.20 Conducătorul auto este obligat să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcării  SHOPPING CITY TIMISOARA, iar în cazul în care va încălca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducatorului în cauza i se va aplica sancțiunea corespunzătoare.

Art.21 Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii cât și altor autovehicule sau instalații de către conducătorii auto, pe timpul deplasării sau staționării în incinta parcării SHOPPING CITY TIMISOARA vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Centrului Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA.

Art.22 La parcarea autovehiculelor, conducătorul auto este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Centrul Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.

Art.23 Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Centrul Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA nefiind responsabil de dispariția acestora.

Art.24 Conducătorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor sunt obligați să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicațiile reprezentanților SHOPPING CITY TIMISOARA, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct raspunzatori pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art.25 Conducătorul autovehiculului și ceilalti ocupanți ai autovehiculelor vor menține curățenia la locul de parcare și nu vor depozita niciun fel de materiale în incinta parcării, deșeurile fiind aruncate în coșurile de gunoi special instalate in acest sens.

 

CAPITOLUL 5 – SANCTIUNI

Art.26  Constituie abatere de la prezentul Regulament și se sancționează cu blocarea roților autovehiculului:

  1. oprirea sau staționarea vehiculului pe alte locuri decat cele special amenajate și marcate sau ocuparea mai multor locuri de parcare sau parcarea in dreptul cailor de acces/evacuare sau in parcările destinate persoanelor cu mobilitate redusă fără a avea acest drept;
  2. expunerea spre vânzare a autovehiculului in parcare, fără o aprobare prealabila din partea administraţiei “SHOPPING CITY TIMISOARA”.

Art.27 Conducerea repetată a autovehiculului cu viteza mai mare decat cea permisa prin prezentul Regulament in parcare se va sanctiona cu restrictionarea accesului in parcare a autovehiculului respectiv.

Art.28 Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de catre agentii de paza sau alti angajati ai Centrului Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA.

 

CAPITOLUL 6 – BLOCAREA SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art.29 Vor fi supuse blocării sau ridicării, cu precădere, autovehiculele care blochează ori îngreunează circulația, autovehiculele parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate precum și cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fara a detine cardul-legitimatie sau cele destinate “Mama si Copilul”. Conducatorul vehiculului accepta blocarea roților, precum și ridicarea si depozitarea in locuri special destinate la interiorul si exteriorul Centrului Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA, de catre companii externalizate, in caz de parcare inadecvata sau abandonul vehiculului pentru o perioada de timp ce depaseste 72 de ore consecutive, caz in care conducatorul vehiculului va plati costurile de ridicare si depozitare, la nivelul costurilor furnizorului extern de servicii, plus taxa de deblocare mentionata de mai sus.

Art.30 Se va bloca una din roțile din față ale autovehiculului. Dispozitivul de blocare a roții va avea culoarea galbenă și va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate în locuri special amenajate, având blocată roata din față. După ridicarea autovehiculului, prin sistemul de sonorizare intern al Centrului Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA se va anunța ridicarea menționându-se numărul autovehiculului ridicat.

Art.31 Anterior blocării roților sau ridicării autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate în vederea dovedirii încălcării prezentului Regulament de către conducătorii auto. De asemenea, dupa blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită precum și la pașii pe care conducătorul auto trebuie să-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv completarea unui formular la biroul Info Point de la parterul Centrului Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA, plata tarifului de deblocare și semnarea procesului verbal de deblocare a roții.

Art.32 Deblocarea roților se face după ce în prealabil i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului.

 

CAPITOLUL 7 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art.33 Personalul de pază al Centrului Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA nu are atribuții de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării terane su supraterane.

Art.34 Centrul Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă, administrativa sau penală pentru orice paguba sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocării sau ridicării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții SHOPPING CITY TIMISOARA sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcarea Centrului Comercial.

 

CAPITOLUL 8 – DISPOZIȚII FINALE

Art.35 Conducerea Centrului Comercial SHOPPING CITY TIMISOARA își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament fără o notificare în prealabil.

Art.36 Autovehiculelor abandonate în parcarea SHOPPING CITY TIMISOARA li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se consideră abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depășește 3 (trei) zile calendaristice consecutive.

Art.37 Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum și celor care efectuează servicii de taximetrie.

Art.38 Prezentul Regulament și extrase din acesta vor fi afișate cât mai vizibil atât la intrările cât și în interiorul parcării terane si supraterane a SHOPPING CITY TIMISOARA.

 

 Administrația